دانستنیهای زنبور عسل

زنبور عسل و فراورده های آن
زنبور عسل برای تولید یک کیلو گرم عسل طبیعی باید بر روی بیش از 23هزار گل بنشیند.و برای جمع آوری شهد گل ها حد اکثر 5_4 کیلومتر از کندو دور می شوند.همچنین از زنبور عسل 6 محصول حاصل می شود که شامل:عسل.موم.برموم.گرده گل.ژله رویال.زهر. می باشد.هر کلنی فقط دارای یک ملکه می باشد در صورتی که ملکه ای جدید در کلنی متولد شود معمولا فصل بهار ملکه مادر با نیمی از زنبوران کارگر کندو را ترک می کنند و بر روی شاخه های درختان اطراف می نشینند ....
مشاهده