وبلاگ

عسل رس زده یا شکرک زده چیست؟

(ارسال شده در 1395/02/07 - ساعت 09:51)

زنبور عسل شهدی که از طبیعت داخل کندو می آورد بسته به مناطق آب و هوایی از 14 تا 21 درصد همراه با شهد آب وارد می کند.(قطرات شبنم گلها) چنانچه زنبور به مدت 6 ماه داخل کندو روی شهد رفت و آمد کند رطوبت موجود به حداقل رسیده و رس زدن اتفاق نمی افتد.چون این امر برای زنبور دار صرفه اقتصادی ندارد و بعد از حدود یک ماه برداشت عسل انجام می شود در نتیجه رطوبت داخل عسل می ماند و رس زدن عسل نمایان می شود .لازم به ذکر است که در مربا با وجود صد درصد شکر که در آن به کار رفته هیچوقت شکرک نمیزند زیرا مواد نگهدارنده شبیه اسید سیتریک به آن اضافه شده است .صنایع غذایی پارس کندو با حرارت غیر مستقیم نهایت 50 درجه رس زدن عسل به تعویق انداخته تا کیفیت عسل حفظ شده و اصول اخلاقی و مشتری مداری به طور کامل رعایت گردد..