اطلاعات تماس

آدرس کارخانه: خوانسار، شهرک صنعتی فاز 2، قطعه غذایی، شرکت پارس کندو - صندوق پستی: 315-87915
تلفن: 4-57765041-031 - فکس: 57765045-031 - واحد ارتباطات مردمی: 30005064
دفتر تهران:
تلفن: 88341781-021 - فکس: 88821193-021