عسل قوطی 1000 گرمی E OPEN

عسل قوطی 1000 گرمی E OPEN

کد محصول: HC1000
دسته بندی: عسل

ارزش های غذایی

25%
نمک سدیم (گرم)
0%
اسیدهای چرب ترانس(گرم)
7%
اسیدهای چرب اشباع (گرم)
6.2%
قند (گرم)
16%
پروتئین (گرم)
20%
کربوهیدرات (گرم)
38%
چربی کل (گرم)

ابزار های محل فروش

استند پارس کندو

ابعاد: 150.72.53
جنس: vakiyom termo forming