عسل چند مغز 400 گرمی

عسل چند مغز 400 گرمی

کد محصول: HN400
دسته بندی: عسل

ارزش های غذایی

16%
پروتئین (گرم)
38%
چربی کل برحسب (گرم)
7%
اسیدهای چرب اشباع (گرم)
0%
اسیدهای چرب ترانس (گرم)
16%
پروتئین (گرم)
20%
کربوهیدرات کل (گرم)
5%
قند (گرم)
0%
سدیم (گرم)

ابزار های محل فروش

استند پارس کندو

ابعاد: 150.72.53
جنس: vakiyom termo forming