عسل طبیعی را چگونه بشناسیم؟

عسل طبیعی را چگونه بشناسیم

آسان‌ترین روش تشخیص طبیعی بودن عسل، خرید از فروشندگان معتبر و یا مراجعه به آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت می‌باشد. برخی افراد میزان رطوبت عسل را به وسیله برگرداندن شیشه عسل و سرعت بالا و پایین رفتن حباب داخل شیشه و برخی به وسیله میزان کش آمدن عسل، اندازه‌گیری می‌کنند.

امّا این روش‌ها دقیق و مطمئن نیستند. عسل طبیعی علاوه بر شیرینی خاص، دارای مزه و طعم ویژه‌ای هم هست. به طوری که عسل‌های مصنوعی فاقد این نوع مزه هستند. درضمن باید توجه داشت که عسل طبیعی بر خلاف باور بسیاری از مردم، کدر است و علت آن وجود دیاستازها، مواد معدنی و … می‌باشد.

البته هر یک از این روش‌ها به تنهایی نمی‌تواند خالص بودن عسل را ثبت کند.

عسل طبیعی بسیار سخت به دست می‌آید. به طوری که برای به دست آوردن 1 کیلو عسل، زنبور باید 120.000 تا 150.000 بار شهد حمل کند و برای فراهم نمودن این شهد، 10.000.000 گل را بازدید کند و فاصله‌ای معادل 5 بار، دور کره زمین را طی نماید.

fa_IR